Ανέγερση Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (πρώτη φάση)
 
 
 


omma Το 1955 ο Σύλλογος αναθέτει την εκπόνηση των προσχεδίων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη, ο οποίος επιλέγει και τη θέση του οικοπέδου, προκειμένου να εγκριθεί η παραχώρησή του από το κράτος. Με απόφαση της Κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή (ΦΕΚ 64α) παραχωρείται το 1956 από το Ελληνικό Δημόσιο το σημερινό οικόπεδο επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας. Η παραχώρηση ολοκληρώνεται με το Νόμο 3700 του 1957, αλλά μεσολαβεί μία ακόμη επταετία μέχρι την απομάκρυνση των εκεί εγκατεστημένων στρατιωτικών μονάδων (Στρατώνες Πεζικού) και τη μεταγραφή του οικοπέδου.
Το 1968, ο Λάμπρος Ευταξίας ως Διοικητής του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου, αναλαμβάνει τις δαπάνες για την περίφραξη του οικοπέδου, την ανάθεση των πρώτων μελετών στους Γερμανούς Αρχιτέκτονες – Ακουστικολόγους Heinrich Keilholz & Johannes Burkhardt (κατόπιν συστάσεως του Herbert von Karajan) και σε Έλληνες μελετητές. Στις 21 Μαϊου του 1976 γίνεται η κατάθεση του θεμελίου λίθου από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και το 1977 ανατίθεται η κατασκευή του δομικού σκελετού του κτιρίου, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου.
     
    skitso

Μετά το θάνατο της Αλεξάνδρας Τριάντη, στις 15 Νοεμβρίου του 1977, την Προεδρία του Συλλόγου αναλαμβάνει ο Χρήστος Λαμπράκης, ο οποίος έκτοτε και μέχρι το θάνατό του συνεχίζει δυναμικά και αποτελεσματικά τις επίμονες προσπάθειες του Συλλόγου για αποπεράτωση του κτιρίου και εξασφάλιση της λειτουργίας του, με τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
     
 
     
  επιστροφή