Καμεράτα    
                   
 
   
 
   
   
ΚΑΜΕΡΑΤΑ – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής    
     
       

 
       
  Τον Σεπτέμβριο του 1991, με πρωτοβουλία του Χρήστου Λαμπράκη, ο Σύλλογος ιδρύει δική του Ορχήστρα Δωματίου, την ΚΑΜΕΡΑΤΑ - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, η οποία το 1994 τίθεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Έτσι δημιουργείται ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΟΕ), ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία της Ορχήστρας με την υποστήριξη του κράτους, των Φίλων της Μουσικής, του ΟΜΜΑ και της ιδιωτικής χορηγίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.megaron.gr  
   

Ανακοίνωση για την ΚΑΜΕΡΑΤΑ - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής