Λάμπρος Ευταξίας (1905-1996)
 
 
   
Μεγάλος Έλληνας ευπατρίδης. Ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής (1953) και πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου (1954-1968). Ως Υπουργός Δημοσίων Έργων επι Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπογράφει την από 7/2/1956 απόφαση, με την οποία παραχωρείται στο Σύλλογο από το Ελληνικό Δημόσιο το σημερινό οικόπεδο για την ανέγερση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Από το 1968 έως το 1980, ως Διοικητής του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των πρώτων μελετών και των εργασιών για την πρώτη φάση ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής. Για τις πολύτιμες υπηρεσίες του, ανακηρύσσεται Επίτιμος Πρόεδρος και Μεγάλος Ευεργέτης του Συλλόγου. Με την ίδρυση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το 1981, μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Οργανισμού (ΟΜΜΑ) έως το 1986, οπότε αποσύρεται για λόγους υγείας.
     
           
 
     
  επιστροφή