Ιστορικό    
                   
  Skip Navigation Links
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΚΟΠΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
   
 
   
   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    
     
       

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΡΙΑΝΤΗ    
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΤΡΙΑΝΤΗ    
     
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΧΟΡΝ    
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΧΟΡΝ    
     
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΤΡΙΑΝΤΗ    
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΧΟΡΝ    
   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΡΙΑΝΤΗ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΧΟΡΝ  
   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017    
   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2018    
   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2019    
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΒΕΛΗ Γ.ΧΟΡΝ  
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΒΕΛΗ Γ.ΧΟΡΝ  
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΒΕΛΗ Γ.ΧΟΡΝ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΒΕΛΗ Γ.ΧΟΡΝ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ